EDUCAȚIE+ un proiect inițiat de Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”, finanțat de Comisia Europeană

EDUCAȚIE+ un proiect inițiat de Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”, finanțat de Comisia Europeană

joi, 31 ianuarie 2019

Activităţi ludice pentru dezvoltarea comunicării orale și scrise în procesul de predare-învățare a limbii franceze
Activităţi diseminate : Harta mentală, Eu desenez ceea ce tu îmi descrii şi Comunicarea folosind imaginile
Curs de formare cu patru module intitulat : “Invăţarea altfel : exploatarea creativităţii pentru dezvoltarea comunicării orale și scriseˮ
Instituţie organizatoare : Francophonia
Perioada de desfăşurare : 6-17 august 2018
Centrul Universitar Mediteranean-Conferința de Neuropedagogie
Proiect : EDUCAȚIE+, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1, Educație Școlară
In cadrul celor patru module ale cursului de formare “Invăţarea altfel : exploatarea creativităţii pentru dezvoltarea comunicării orale și scriseˮ  derulat la Nisa în perioada 6-17 august 2018, organizat de Francophonia, în cadrul proiectului EDUCAȚIE+, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1, Educație Școlară, am participat la numeroase activităţi ludice, interactive, de învăţare a limbii franceze, care pot fi aplicate cu succes la diferite niveluri de vârstă în învăţarea limbilor străine, dar şi a altor discipline. Activităţile propuse valorifică alternative la comunicarea frontală, şi stimulează implicarea concomitentă a tuturor elevilor, sau a cât mai multora dintre ei la procesul de învăţare.
Una din activităţile diseminate, ce poate fi implementată cu succes la nivelul clasei de elevi, este : Harta mentală ce ne-a fost prezentată în cadrul modulului “Dinamizarea practicilor (activităţilor) orale în cadrul orelor de limba francezăˮ de Halyna KUTASEVYCH, cadru universitar la Universitatea Yuriy Fedkovych din Ucraina. Această activitate permite o bună sistematizare a informaţiei, implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare şi posibilitatea fixării din clasă a unei părţi din informaţie.
Se împarte un text în părţi egale ( spre exemplu un articol legat de vacanţele francezilor); avem 3 grupe (numărul de grupe este adaptat în funcţie de nevoile concrete existente la nivelul clasei de elevi, dimensiunea şi complexitatea textului, nivelul de vârstă, de limbă etc.), fiecare grupă primește o bucată : buget alocat, destinatii, planificare. De la tema centrală, în cazul de faţă - vacanţele francezilor, pornesc 3 structuri arborescente/ scheme de la general și esenţial către detalii.
Fiecare echipă își structurează bucata primită, rezumând și reprezentând schematic, tot ce este mai important. Membrii echipei vin la tablă, și, pornind de la tema centrală, reprezintă grafic sub formă arborescentă, de la general, către detalii și prezintă colegilor. Se derulează un demers de colectare, rezumare și prezentare.
Demersul este cooperativ. Copiii sunt implicaţi efectiv, activ, toată clasa lucrează. In cazul unui roman sau al unei povești – o echipă se ocupă de biografia autorului, alţii de personajele pozitive, alţii de personjele negative, o echipă de prezentarea acţiunii, etc.
Activitatea Eu desenez ceea ce tu îmi descrii, propune lucrul în binom, clasa de elevi se împarte în perechi.
In cadrul fiecărui binom unul dintre parteneri poate vizualiza imaginea desenată sau expusă de profesor la tablă, celălalt nu o poate vizualiza. Cel care poate vizualiza va descrie în limba străină colegului aflat cu spatele elementele din imaginea afişată la tablă, iar colegul va desena după descriere.
La finalul activităţii se confruntă imaginea afişată/ desenată de profesor la tablă, cu cele realizate de fiecare binom. Este foarte utilă la limbile străine, spre exemplu pentru spaţialitate, figuri geometrice etc.
Activitate – Comunicarea folosind imaginile, diseminată de doamna formatoare Christine Thibaudier-Ness din Canada, în cadrul modulului care a dat numele cursului de formare în domeniul activităţilor ludice : “Invăţarea altfel : exploatarea creativităţii pentru dezvoltarea comunicării orale și scriseˮ. Se distribuie un număr de imagini, egal cu numărul de perechi ce pot fi formate la nivelul clasei de elevi – spre exemplu 10 imagini pentru 10 perechi, în cazul unei clase de 20 de elevi. Fiecare elev alege o imagine şi se aşază în faţa altuia, formându-se două rânduri aflate faţă în faţă. Numai elevii de pe o parte se deplasează, pentru a comunica consecutiv cu toţi elevii aflaţi în faţa lui. De fiecare data, fiecare nou partener îşi explică alegerea în 30 de secunde. Fiecare se exprimă în limba franceză, elevii învaţă să-şi descrie sentimentele, să descrie o imagine dată, să asculte fără să întrerupă etc. Aflat în faţa unui nou partener elevul va trebui să-i prezinte aceeaşi imagine, să-i explice alegerea făcută, şi va descoperi mai multe detalii, şi modalităţi de prezentare, ceea ce îi va permite să comunice liber în limba franceză, folosind diferite expresii şi structuri, fără a descrie de două ori aceeaşi imagine în mod identic.
Având în vedere rezultatele nenumăratelor studii europene care arată că învățarea limbilor străine de la vârste fragede contribuie semnificativ la dezvoltarea intelectului, consider că activitățile la care am participat în cadrul cursului m-au ajutat să deprind abilități de a integra metodele cu caracter ludic în contextul predării-învăţării timpurii a limbii franceze și să aleg cele mai adecvate activități care vor facilita dezvoltarea exprimării orale în limba franceză la elevii de vârstă preșcolară și școlară mică.
prof. Miruna Elena Lonean
Liceul Pedagogic Anastasia Popescu
sectorul 2, București
Bibliografia:

  1. KUTASEVYCH, Halyna, Note de curs, Nisa, 2018
  2. THIBAUDIER-NESS, Christine, Note de curs, Nisa, 2018
EDUCAȚIE+, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1, Educație Școlară
Materialele prezentate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeana nu pot fi făcute responsabile pentru modul în care sunt folosite informațiile.

duminică, 11 noiembrie 2018

Ateliere de metode în cadrul proiectului Educatie +


Proiectul EDUCAȚIE +, inițiat de Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu și finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, KA1, Educație școlară, aduce un suflu nou în activitatea școlii noastre prin dezvoltarea abilităților profesorilor de a utiliza metode și instrumente specifice educației non-formale la clasă.
În luna octombrie a anului școlar 2018-2019, profesorii participanți la mobilități în cadrul proiectului au organizat pentru colegii lor Ateliere de metode care îi vor ajuta să imprime orelor de curs o tentă jucăușă și plină de dinamism, să accesibilizeze informațiile de specialitate și să le combine cu jocuri de rol și prezentări în manieră non-formală!
Imaginile filmate în timpul atelierelor ilustrează cele afirmate mai sus și arată cu prisosință modul în care, implicându-ne în Programul Erasmus+ „Transformăm România prin învăţare”.


Educatie + (Atelier de metode_1)


Educație + (Atelier de metode_2)

miercuri, 7 noiembrie 2018

Lansarea oficială a proiectului Erasmus +, STEM IN ACTION


Lansarea Proiectului Erasmus + cu denumirea STEM EN ACTION a avut loc marti, 6 noiembrie 2018, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea K2, proiecte de schimb interșcolar.
Au participat reprezentanții celor două școli implicate,  El Salvador de Enseñanza Sociedad Cooperativa Limitada - Torrelavega, Spania și  Liceul Pedagogic ”Anastasia Popescu”.
Scopul proiectului este să susțină și să introducă în practica educativă a școlilor partenere abordări noi privind învățarea integrată a științelor și a artelor, având ca “numitor comun” Matematica,  dobândirea de către elevi a abilităților și competențelor  de învățare prin cooperare în context European, integrarea TIC și a unor metode nonformale care să faciliteze înțelegerea noțiunilor științifice, prin transferul de cunoștințe de la un domeniu de studiu la altul.  
duminică, 4 noiembrie 2018

Lansarea proiectului STEM EN ACTION în cadrul Zilelor Educației la Liceul Pedagogic Ortodox ”Anastasia Popescu”

Liceul Pedagogic Ortodox ”Anastasia Popescu” din București (str. Zborului, nr. 7 – 9) lansează  proiectul STEM EN ACTION, în cadrul evenimentelor dedicate EDUCAȚIEI.  


Marți, 6 noiembrie 2018,  la ora 16.00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București (Calea Victoriei nr. 88) va  fi gazda lansării proiectul STEM EN ACTION, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea K2, proiecte de schimb interșcolar. Va fi prezentă echipa de profesori de la El Salvador de Ensenanza Sociedad Cooperativa Limitada din Torrelavega, Spania, partenerii Liceului Pedagogic ”Anastasia Popescu”

marți, 9 octombrie 2018

Un nou proiect in cadrul Programului Erasmus + acțiunea K2: Proiectul STEM en action


Începând cu anul școlar 2018-2019, Liceul Pedagogic ”Anastasia Popescu”, a devenit beneficiarul unei finanțări europene în cadrul Programului Erasmus+ acțiunea K2, proiecte de schimb interșcolar, care presupune zece mobilități ale elevilor.
Proiectul STEM en action se va derula pe o perioadă de 24 de luni, în parteneriat cu Colegio El Salvador de Enseñanza Sociedad Cooperativa Limitada din Torrelavega, Spania, instituție de învățământ cu care școala noastră are de mai mulți ani bogată colaborare.
Scopul proiectului este să susțină și să introducă în practica educativă a școlilor partenere abordări noi privind învățarea integrată a științelor și a artelor, având ca “numitor comun” Matematica, dobândirea de către elevi a abilităților și competențelor de învățare prin cooperare în context European, integrarea TIC și a unor metode nonformale care  faciliteze înțelegerea noțiunilor științifice, prin transferul de cunoștințe de la un domeniu de studiu la altul.

II. Activitățile propuse, în vederea atingerii obiectivelor, sunt:
a) Selecția a 10 elevi din fiecare scoală parteneră, care vor participa la o activitate de mobilitate în școala parteneră, timp de 12 zile;
b) Participarea elevilor la activități integrate, STEM și arte, în cadrul școlii gazdă;
c) Susținerea unor activități trans-disciplinare prin corelarea STEM – arte, în școlile partenere, 1 ora/săptămâna, timp de 24 de luni, care vor aborda următoarele teme:
- Arhitectura -simetrie si asimetrie,
- Muzica – știință sau artă
- Fractalii - natură, artă, știință,
- Clădiri ecologice,
- STEM în bucătărie,
Cosmopoezie,
Matematica în aer liber.
d) Dezvoltarea unei programe transdisciplinare (matematica, științe și arte) parte a curriculumului la decizia şcolii, în școala din România și pilotarea acestei programe în anul școlar 2019-2020,  1 ora/săptămână;
e) Realizarea în comun a unui ghid metodologic pentru profesori (în format digital și letric), cu privire la predarea integrata STEM - arte, în primul an de proiect;
f) Realizarea în comun a unui caiet pentru elevi (în format digital și letric), cu utilitate in predarea integrată STEM - arte,
g) Crearea de instrumente și materiale de predare, învățare, evaluare şi examinare, în format digital și stocarea lor în Twinspace
h) Activități comune intre elevi în spațiul virtual eTwinning, o dată/lună

joi, 10 mai 2018

Profesori ai Liceului Pedagogic "Anastasia Popescu"participa la o activitate de formare continua la o scoala din Lorca, Spania

Profesori ai Liceului Pedagogic "Anastasia Popescu" participa la o activitate de formare continua la o școala din Lorca, Spania

     La Liceul Pedagocic "Anastasia Popescu" continua proiectul de mobilitate in domeniul educatiei scolare "Educatie+".
Astfel, o echipa educationala formata din doamnele profesoare Ramona Mara Pisoiu, Camelia Bobe si Gratiela Popescu participa, in săptămâna 5-11 mai 2018, la CEIP Andres Garcia Soler din Lorca, Spania, la o activitate de job shadowing, având ca tema metodologia CLIL - Content and Language Integrated LearningAceasta vizeaza o abordare didactică noua în care discipline precum Științele, Muzica și Educația fizică le sunt predate elevilor prin intermediul unei limbi străine, promovând simultan învățarea acelei limbi. Activitatea se desfasoara in cadrul Programul Erasmus plus, acțiuneaKA1. 
Efectele acestui curs vor putea fi vizibile imediat ce noile metode de abordare a unei lecții într-o limbă străină vor fi aplicate in scoala.


miercuri, 18 aprilie 2018

Noi metode de predare pentru profesorii de limbi straine: Deutschlehrerkurs, in Austria, Viena

Proiectul "Educatie +" (inițiat de Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu") din cadrul programului "Erasmus +", a continuat în luna martie 2018 cu participarea prof. Anastasia Covrig la cursul Deutschlehrerkurs, organizat de ActiLingua, ce a avut loc la Viena în Austria. Acest curs a fost special  conceput spre a oferi profesorilor participanți noi metode și materiale de lucru pentru învățarea limbii germane ca limbă straină.
Alaturi de reprezentanta Liceului Pedagogic "Anastasia Popescu", la cursul "Deutschlehrerkurs" au participat profesori din Ungaria, Slovenia, Rusia și Serbia.

Activităţi ludice pentru dezvoltarea comunicării orale și scrise în procesul de predare-învățare a limbii franceze

Activităţi diseminate : Harta mentală, Eu desenez ceea ce tu îmi descrii şi Comunicarea folosind imaginile Curs de formare cu patru...